Ostatnia aktualizacja
środa, 
17.07.2013
Dziś mamy
sobota, 
10.10.2015
Zgłaszanie szkód

Zarząd Koła Łowieckiego „PUSTUŁKA” w Ożarowie informuje, że zgłoszenia dotyczące szkód łowieckich powstałych w uprawach i płodach rolnych, za które zgodnie z ustawą „Prawo łowieckie” odpowiedzialność przejmuje dzierżawca obwodu łowieckiego na terenie którego powstały, należy zgłaszać do zarządu koła łowieckiego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty – listem poleconym za poświadczeniem odbioru w terminie 3 dni od jej powstania na następujący adres koła:

Koło Łowieckie „PUSTUŁKA”
27-530 Ożarów
ul. L. Mazurkiewicza 19

Wszelkie zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszenia szkody łowieckiej (do pobrania poniżej) gdzie oprócz danych personalnych zgłaszającego należy zawrzeć informację dotyczącą:

  1. rodzaju uprawy
  2. położenia (obrębu lokalizacji uprawy) i nr działki
  3. powierzchni ogólnej uprawy i powierzchni orientacyjnie uszkodzonej oraz jej przybliżonego stopnia procentowego uszkodzenia
  4. wypis z rejestru gruntów danej działki
  5. numer konta bankowego rolnika na który będzie można dokonać przelewu sumy odszkodowania

Formularz zgłoszenia szkody